کرکره بی صدا

بهمن ۹, ۱۳۹۷
تیغه فوم دار کرکره برقی

تیغه فوم دار کرکره برقی

روش تولید تیغه های فوم دار به صورت تیغه های الومینیوم به روشش اکستروژن تولید میشود .روش تولید تیغه های فوم دار به این شکل است […]