قیمت موتور درب اتوماتیک مغازه

ژانویه 21, 2019
موتور توبلار کرکره برقی

موتور توبلار کرکره برقی

موتور توبلار کرکره برقی انواع موتور های کرکره برقی و درب اتوماتیک 2 نوع هستن که طبق عمل کرد و متناسب با درب های پارکینگ یا […]
آگوست 11, 2018
موتور کرکره برقی

موتور کرکره برقی

انواع موتور کرکره برقی موتورهای توبلار قطره 45mm جهت پنجره تا ابعاد 8 متر مربع دارای رنج های   60nm ، 50nm ،40nm، 30nm، 20nm و توان کششی […]