موتور کرکره برقی

موتور کرکره برقی

ژانویه 21, 2019
موتور توبلار کرکره برقی

موتور توبلار کرکره برقی

موتور توبلار کرکره برقی انواع موتور های کرکره برقی و درب اتوماتیک 2 نوع هستن که طبق عمل کرد و متناسب با درب های پارکینگ یا […]
اکتبر 28, 2018
موتور کرکره برقی صنعتی

خرید موتور ساید کرکره برقی

خرید موتور ساید کرکره برقی مهمترین نکته در خرید موتور ساید (SIDE) کرکره برقی سومین دسته از موتور های کرکره برقی محسوب می شوند که از […]
اکتبر 2, 2018
موتور کرکره برقی مغازه

موتور کرکره برقی مغازه

موتور کرکره برقی مغازه می توان از انواع کرکره برقی به عنوان درب اتوماتیک مغازه و فروشگاه استفاده نمود که در پایین توضیحاتی مختصر در مورد […]
آگوست 11, 2018
موتور کرکره برقی

موتور کرکره برقی

انواع موتور کرکره برقی موتورهای توبلار قطره 45mm جهت پنجره تا ابعاد 8 متر مربع دارای رنج های   60nm ، 50nm ،40nm، 30nm، 20nm و توان کششی […]